Snappet eruit?

Zweden draait de digitalisering op school terug. De aanleiding voor deze keuze zijn de internationale resultaten over leesvaardigheid van het PIRLS-onderzoek. De tegenvallende resultaten worden gekoppeld aan de digitalisering binnen het onderwijs. Maar zijn deze resultaten alleen maar te wijten aan de digitalisering? Zal men echt in de veronderstelling zijn dat de leerlingen tegenwoordig alles digitaal moeten verwerken? Denkt men echt dat leerkrachten zich laten leiden door een digitaal platform? En is dit dan een reden om alle digitale leermiddelen eruit te gooien en terug te gaan naar het boek en het schrift?  

Ik werk nu ruim tien jaar met het digitale leermiddel Snappet. Een adaptief onderwijsplatform waarin alle leerlingen op eigen niveau kunnen werken. De leerkrachten krijgen binnen het dashboard tools aangeboden om een goede instructie aan te bieden. Alle instructielessen zijn voorzien van de beste didactiek, gebaseerd op het Directe Instructiemodel. Na een goede instructie en de daarbij behorende inoefening krijgen de leerlingen die dit nog nodig hebben een verlengde instructie en gaat de rest aan de slag met de opdrachten binnen Snappet. De leerlingen krijgen opdrachten die passen bij zijn/haar niveau. Tijdens het werken krijgen de leerlingen directe feedback. Leerkrachten kunnen de leerlingen op de voet volgen via het dashboard en hier direct naar handelen. Ze hoeven niet meer na te kijken en hebben meer tijd om te analyseren. Vanwege een groeiend leerkrachtentekort worden leerlingen vaak opgedeeld of moeten thuis aan de slag. Binnen Snappet kunnen de leerlingen een instructiefilmpje volgen om vervolgens aan de slag te gaan. Allemaal voordelen die vaak niet genoemd worden als het gaat om een digitaal leermiddel.  

Na een paar jaar te hebben gewerkt met Snappet constateer ik dat het van essentieel belang is dat alle leerkrachten binnen een team achter het digitale leermiddel moeten staan. Je ziet grote verschillen in het werken met Snappet. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Snappet niet goed ge├»mplementeerd is. Snappet wordt de school ingebracht als een soort methode en leerkrachten moeten vaak zelf uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ze laten zich leiden door het middel. Laten leerlingen uren op een device werken. Praten in vinkjes, groei, aantallen. Het middel is een doel geworden. Het is zo belangrijk om met je team hierover in gesprek te gaan. Zet alle afspraken op papier. Blijf kritisch nadenken over de balans tussen het digitaal verwerken en het verwerken op papier. Stel een Snappetcoach aan die alle vernieuwingen in de gaten houdt. Investeer in goede begeleiding.  

Snappet eruit? Dat is voor mij niet aan de orde. Gaan de resultaten van het leesonderwijs achteruit door gebruik te maken van een digitaal leermiddel? Dat is te kort door de bocht. Ik denk dat er vooral kritisch gekeken moet worden naar de manier van werken binnen Snappet. Als je Snappet op een effectieve manier in wil zetten, plan dan minstens een keer per schooljaar een studiedag om het leermiddel te doorgronden, de vernieuwingen te bespreken, nieuwe afspraken te maken en te borgen. Leerkrachten die moeite hebben om op een goede manier te werken met het middel verdienen extra begeleiding. Zorg dat leerkrachten die voor het eerst gaan werken met Snappet hier ook een training in krijgen. Mooi als dit binnen de stichting wordt geregeld. En ook de stagiaires zouden vanuit de PABO hier begeleiding in moeten krijgen. Als dat goed geregeld is, dan is Snappet een fantastisch middel.  
 

Heb je na het lezen van dit artikel behoefte aan een training? Bekijk hier het aanbod.