Snappet quiz,

De quiz staat weer online! Omdat je de vraag en de antwoorden niet kunt invoeren heb ik een powerpoint gemaakt zodat je dit wel kunt voorbereiden.

Te vinden op: /snappet/snappet-algemeen

             Keuzekast: Nieuwe kaartjes

Er zijn weer nieuwe kaartjes gemaakt voor de keuzekast! Uiteraard kunnen deze kaartjes ook ingezet worden als klaaropdracht!
Breukenwaaier

De kinderen hebben vandaag een breukenwaaier gemaakt. Hier staan de breuken, decimalen en procenten op. Handig hulpmiddel tijdens het rekenen. Elke breuk in een andere kleur, splitpen erdoor en de leerlingen kunnen dit in de la bewaren en erbij pakken mocht het nodig zijn. Formats zijn te vinden op:/rekenen/breukenSnappet training: Samen aan het stuur!

Er zijn veel teams die ik het afgelopen jaar al heb geholpen met het implementeren van Snappet in de school. Ik hoor vaak dat ze het prettig vinden om gecoacht te worden door iemand vanuit de praktijk. Ik werk nu al voor het 7de jaar met Snappet en heb al een hoop ontwikkeld. Om Snappet zo effectief mogelijk in te zetten om het leerresultaat te vergroten is het belangrijk om het programma goed te kunnen doorgronden. Hoe zet je Snappet op je rooster? Welke afspraken maak je in je team? Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen weten wat ze aan het doen zijn? Wanneer meld je een leerling bij de IB-er? Wat doe je met een leerling die boven de 90 % scoort? Hoe combineer je de Cito-scores t.o.v. de Snappetscores? Vragen die veel leerkrachten stellen. Onderstaande training kan helpen om met je team alles uit Snappet te halen. Interesse? Vraag een vrijblijvende offerte aan. Je mag ook mailen of bellen om vragen te stellen. mhsoullie@gmail.com 0629110723


Snappet rapport voor de leerling

De leerlingen doen weinig met het rapport uit de leerlingomgeving. Dat vind ik een gemiste kans. Een leerling kan vanuit zijn rapport heel mooi zien aan welke domeinen hij/zij kan werken. Om dit wat overzichtelijker te maken heb ik een nieuw format gemaakt. De leerling kleurt hierbij zelf in wat hij/zij behaald heeft. Hierdoor zijn ze meer eigenaar van het leren en komt (bij de meeste leerlingen) vanzelf de drive om aan een doel te gaan werken. Ik heb in ieder geval erg gemotiveerde leerlingen in mijn groep! Dit format is gemaakt voor rekenen groep 5 t/m 8! /snappet/snappet-leerlingrapporten


Snappet leerlijnen

Het heeft even geduurd maar de Snappet leerlijn rekenen is klaar! 47 domeinen en alle rekendoelen staan erin. Dit document geeft je een goed overzicht. Waar staan we op de leerlijn? Leren zichtbaar maken!


Je kunt het document vinden onder de link: /snappet/snappet-leerlijnen

Terugkijken

Dit jaar was voor mij een bijzonder jaar. Ik heb zoveel ontwikkeld en op deze website geplaatst waardoor ik door verschillende mensen werd gespot. Er kwamen al snel aanvragen om Snappettrainingen te verzorgen. Ik heb mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en ben ZZP-er geworden van het bedrijf Soullie.nl. In dit jaar heb ik al heel wat teams mogen begeleiden in het implementeren van Snappet binnen een school of klas. Dit is zeer dankbaar werk. Ondertussen ontwikkel ik ook documenten die handig zijn om te gebruiken in de klas. Het is zo'n mooie ervaring dat er zoveel directeuren, leerkrachten en IB-ers deze documenten bij mij bestellen.

Nu is het tijd om te genieten van een vakantie. Ik wil mijn man en kinderen bedanken voor het steunen van al mijn innovaties. En verder wil ik iedereen bedanken die dit afgelopen jaar een beroep op mij hebben gedaan en vertrouwen in mij hadden!

Tot volgend jaar!

Marian Soullié

Snappet jaarplan

Samen met mijn collega Leonieke Riemens hebben we dit nieuwe jaarplan gemaakt. Dit formulier gebruiken we in het Snappetgesprek met de leerlingen. De CITO-scores zet de leerkracht erin en de leerling vult de Snappetscores in m.b.v. het groeigrafiek. De leerling geeft ook aan hoe hij/zij erover denkt/voelt d.m.v. de smileys. Met de pijltjes geven we aan of de leerling gegroeid is t.o.v. zichzelf. Daarna bespreken we wat de leerling nodig heeft voor de volgende periode. Zo is het voor de leerling enorm zichtbaar. Format is te vinden onder: /snappet/snappet-algemeen

Tijdschrift AVS

In het tijdschrift AVS staat er een artikel van Roboschool. Deze foto's zijn gemaakt tijdens het filmen voor het promofilmpje.


Roboschool en Trendspirator

De promoclip is klaar! Het resultaat kun je zien door op de afbeelding te klikken:Handleiding Snappet leerlingomgeving

Tijdens het geven van een Snappettraining ontdekte ik dat veel leerkrachten niet goed wisten hoe de leerlingomgeving eruit zag. Ik heb hiervoor een handleiding gemaakt zodat je als leerkracht niet voor verrassingen komt te staan. Te vinden onder: /snappet/snappet-handleidingen

Snappetgesprekken

Nu we de kind-oudergesprekken achter de rug hebben, kunnen we weer beginnen met de Snappetgesprekken. Er komen steeds twee leerlingen per dag aan de beurt. Je bekijkt met de leerling de groeigrafiek. De leerling mag zijn formulier invullen en we bespreken hoe er de aankomende periode gewerkt gaat worden. In de bovenbouw wordt er ook gekeken naar de vakken en de hoeveelheid werkpakketten die gemaakt gaan worden per week. Wil de leerling werken aan rekenen kunnen we afspreken dat hij/zij meer werkpakketten voor rekenen maakt t.o.v. taal of spelling.

Na een aantal weken bekijken we weer de groeigrafiek en ziet de leerling vanzelf of hij/zij gegroeid is t.o.v. zichzelf. Hebben de afspraken die gemaakt zijn gewerkt of moeten we iets anders bedenken? De leerlingen zijn zo eigenaar van het leren! In mijn groep zitten gemotiveerde leerlingen. Ik kan hierdoor veel tijd besteden aan extra instructies. Win-win!

                                                            

Roboschool en Trendspirator

Afgelopen vrijdag mocht ik meewerken aan een filmclip van Trendspirator. Op onze school werken we met het bedrijf Roboschool.

RoboSchool is in 2016 gestart met de ambitie kinderen te leren programmeren. Ze wilden laten zien dat programmeren niet moeilijk hoeft te zijn. En zag hoe je met robots kinderen eenvoudig kunt leren programmeren via intrinsieke motivatie.

Tevens wilde RoboSchool het programmeren op basisscholen professionaliseren. Door een totaaloplossing te bieden in het versnipperde aanbod op het gebied van programmeren. En op een manier dat er geen afhankelijkheid meer is van vrijwilligers of inhuur van experts.

De samenwerking met de basischolen van SCOL heeft een pilot mogelijk gemaakt en resulteerde in een oplossing die getoetst is in de praktijk. Sindsdien is het hard gegaan en hebben veel basisscholen, ouders en BSO's ontdekt hoe makkelijk je invulling kunt geven aan computational thinking en de kinderen echt kunt voorbereiden op de toekomst.

Trendspirator duikt in de trends, inspiratie en ontwikkelingen die we zien in de wereld van verhalen horen, beleven en vertellen: Storytelling en beleving en wilde graag bij ons het programmeren komen filmen.

Een leuke ervaring! Zodra het klaar is deel ik dit uiteraard!
Vriendenslinger

Hoe leuk zou het zijn als iedere leerling van een school een poppetje knutselt en alle poppetjes in de school opgehangen worden d.m.v. splitpennen. Een echt kunstwerk! Het kan ook het hele jaar blijven hangen. Het format van het poppetje is te vinden onder het tabblad: Kinderboekenweek 2018. Hier vind je ook een woordzoeker en een kruiswoordpuzzel.


Dagtaak

Wij werken in de bovenbouw met een weektaak. Er zijn leerlingen die dit nog lastig vinden. Vandaar dat ik een dagtaak heb gemaakt. De leerling krijgt wel een weektaak. Iedere ochtend komt hij/zij een dagtaak halen en vult samen met mij in wat hij deze dag gaat doen. Halverwege de dag bekijken we hoe het ervoor staat en passen eventueel aan. Aan het einde van de dagkleurt de leerlinghet rondje groen als het gelukt is en levert de dagtaak bij mij in. Mocht het niet gelukt zijn zie ik dit in een oogopslag en kan dit nog even bespreken. Het is voor deze leerling fijn als het met een gerust hart naar huis gaat. De dagtaak is te vinden onder het tabblad: SnappetDe dag van vandaag

Deze website is ideaal om 's morgens op je digibord te zetten:
De Dag Vandaag geeft leerlingen en leerkrachten het startsein dat de schooldag gaat beginnen. Als de betreffende datum wordt aangeklikt, komen verschillende onderwerpen aan bod. De digitale agenda is verrassend, gevarieerd en een dagelijks cadeautje voor de leerlingen. De onderwerpen die aangestipt worden zijn actueel of gaan over geschiedenis, aardrijkskunde, taal/lezen, wereldoriëntatie en andere educatieve onderwerpen. Ze sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs, afgewisseld met leuke weetjes en, indien relevant, een opdrachtje. Daarnaast kunnen leerkrachten hun eigen agendapunten in deze digitale agenda plaatsen, zoals verjaardagen, klassenuitjes, sportdagen, enzovoorts.

https://www.dedagvandaag.nlrRekendoelen groep 4

Volgend schooljaar willen we gaan werken in blokken van 3 weken. De leerlingen krijgen dit document en kunnen aangeven hoeveel sterren ze per doel hebben gehaald. De week bestaat uit 5 dagen. Er zijn dagen waarop een leerkracht geen instructie hoeft te geven. Er is voor deze dagen tijd om extra instructies te geven. De leerlingen krijgen in deze tijd kans om de doelen te halen (3 of 4 sterren). Na drie weken krijgen ze weer een nieuw document.

De streefdoelen worden niet in die drie weken niet aangepast (tenzij er een te groot verschil zit tussen de huidige vaardigheid en het streefniveau).

De leerlingen hebben door dit document meer zicht op waar ze mee bezig zijn, eigenaarschap!! Document is te vinden onder: Snappet leerlingdoelen


SnapED

Op woensdagmiddag 20 juni zullen Docenttalent, Soullie.nl en O21 hun expertise en ervaring bundelen. In een verdiepende middag zullen we u inspireren bij de vertaling van de mogelijkheden van Snappet naar onderwijskundig perspectief en handelen!

We streven naar een breed en onderwijskundig perspectief, waarmee we iedereen hopen te inspireren! Het middagprogramma is opgebouwd rondom een verdiepend, gezamenlijk gedeelte en een aantal specifieke workshops voor de startende en gevorderde professionals.

Interesse?  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-snaped-46436216975Snappet jaartraining

Er is veel behoefte aan ondersteuning door het jaar heen. Dit traject wordt door veel teams als prettig ervaren. Interesse? Vraag vrijblijvend een offerte aan.

mhsoullie@gmail.com

0629110723Wat bied ik aan?

- Basistraining voor startende Snappetgebruikers.
- Verdiepingstraining waarbij we vooral kijken naar de afspraken die binnen een team gemaakt moeten worden m.b.t Snappet.
- Vragenrondes: Alle onduidelijkheden worden besproken.
- 1 op 1 begeleiding voor leerkrachten/IBers/directeuren
- Een training op maat over Snappet vanuit een hulpvraag van de school.
- Praktijkervaringen delen met scholen die zich aan het oriënteren zijn om Snappet aan te schaffen.

    0629110723

   mhsoullie@gmail.com

Snappet voor de invaller

Om het voor de invaller wat duidelijker te maken heb ik een document gemaakt waarin alleen de belangrijkste zaken staan zodat de invaller wel direct snapt hoe het werkt en gewoon zijn/haar lessen kan draaien. 


voor de invaller.docx

Stoppen na drie nullen

Als een leerling drie nullen achter elkaar scoort is het doel waaraan hij/zij werkt te makkelijk. Het heeft dan geen zin om door te werken. Het is handig om dit doel uit het werkpakket te halen. Spreek met de leerlingen af dat ze dit even komen melden. Hang dit bordje een tijdje in de klas, vergeten ze het nooit meer!


Drie nullen.pdf

Contact met België

Afgelopen week las ik in een Facebookgroep een oproep van de Belgische juf Dorien Van Roey.  Dorien werkt op Klim-Op Grobbendonk. Ze vroeg of er een groep met haar klas wilde corresponderen. Dat leek mij een leuk  idee. We hebben een tijdje via Messenger besproken wat we willen. Aanstaande vrijdag beginnen we met de eerste opdracht. Verzin een originele manier om de groep voor te stellen. Dit kan via een brief, vlog, film, enz. Ik ben benieuwd waar ze mee gaan komen.

Groepsoverzicht spelling

Het was een klus om een groepsoverzicht te ontwikkelen, maar uiteindelijk is dit het resultaat. Uiteraard heb ik de namen van de leerlingen verwijderd. 

Bijlage 1: In de grafieken zet je de namen van de leerlingen en bekijk je of de leerling genoeg gegroeid is t.o.v. de vorige Cito-toets. Bij de Snappetgegevens noteer ik de huidige vaardigheidscore achter de namen. Dit kan bij de eerste keer invullen nog niet. Ook hierbij geef ik aan of de leerling gegroeid is t.o.v.  zichzelf. Dit doe ik door de leerlingen die niet genoeg gegroeid zijn te markeren. Onder de grafieken staat de aanpak zodat je tijdens de spellingsles precies weet wie wat moet doen.

Bijlage 2: In deze grafiek staan de Citodoelen in de eerste kolom, in de tweede de doelnummers van Snappet en in de derde noteer je de namen van de leerlingen die uit de analyse van de Cito onvoldoende hebben gescoord.

Bijlage 3: In dit schema evalueer ik de extra instructies. Ik noteer of de leerling het doel heeft gehaald en zo niet wat het vervolg gaat zijn.

Bijlage 4: In dit schema noteer ik de leerlingen die ander werk doen. Dit evalueer ik na 6 weken.

Bijlage 5: In dit schema noteer ik per leerling de bevorderende en belemmerende factoren. Dit schema kan voor alle vakken gebruikt worden.

Binnenkort volgt ook het groepsoverzicht voor rekenen. Snappet leerlingdoelen

De leerlingdoelen voor groep 7 rekenen zijn klaar. De leerlingen krijgen allemaal dit document en kunnen zo het hele jaar bijhouden hoeveel sterren ze per rekendoel halen. Ze hebben hierdoor zicht op het leren en weten waar ze nog extra aan kunnen werken. 

Mijn volgende project worden de rekendoelen van groep 6. 

Je kunt dit document vinden onder Snappet leerlingdoelen.


Nieuwe mogelijkheid

Binnen Snappet heb je nu een nieuwe mogelijkheid die ik toch even wil delen. Het gaat deze keer om de werkwijzen. Voorheen berekende Snappet aan de hand van het vak rekenen hoe je binnen het programma aan het werk was. Dit zag je terug in het dashboard  rechtsbovenin. Je kon dan niet zien  hoe dit met de andere vakken zat. Nu dus wel!


Als je nu op de knop Werkwijze klikt zie je linksbovenin een uitklapmenu en kun je per vak bekijken in welke werkwijze je zit. 

Nieuwe weektaak

De leerlingen misten op de weektaak de doelnummers van de lessen. Deze heb ik er nu opgezet. Hieronder een uitleg hoe de weektaak precies werkt:

Op maandagochtend krijgen de leerlingen een nieuwe weektaak. Ze bedenken eerst waar ze de aankomende week op gaan letten en daarna plannen ze de eigen werkpakketten.  Ze gaan hiervoor naar de werkpakketten die ik heb klaargezet. Deze eigen werkpakketten zijn alleen maar de belangrijkste Citodoelen. Hierin kun je differentiëren. Bijvoorbeeld: Leerlingen die goed in rekenen zijn en minder goed in spelling plannen meer pakketten voor spelling. Als de leerlingen de pakketten hebben ingepland geven ze aan hoeveel opgaven ze denken te gaan maken. Hierbij letten ze op het programma dat op het bord hangt. We hebben per dag ongeveer een uur zelfstandig werktijd. Na het plannen kunnen de leerlingen zelf bepalen wat ze als eerste gaan doen. Iedere ochtend hebben we een kwartier om in te plannen en alvast te beginnen aan de taken. De leerlingen kunnen op de weektaak zien welke instructies er gaan komen. Na een instructies maken de leerlingen opgaven 2 en gaan verder in de plus. Leerlingen kunnen op de weektaak de sterren bijhouden. Haalt een leerling de twee sterren niet tijdens de les dan schrijft de leerling dit doel bij het extra werk. Mocht er in de week nog ergens tijd over zijn dan kan de leerling aan dit doel werken. Tijdens het zelfstandig werken gaan de leerlingen aan de slag aan de eigen werkpakketten. Ze houden zelf bij wanneer ze een ster halen. Het is de bedoeling dat de leerlingen eerst voor alle zes doelen twee sterren halen en als er tijd over is gaan de leerlingen voor een derde ster. In het mapje van de weektaak heeft iedere leerling voor rekenen en spelling een blad met de belangrijkste citodoelen. Hierop kunnen ze bijhouden welke doelen ze al gehaald hebben. Deze formulieren vind je onder het tabblad: Snappet doelenposters. Het andere werk zijn de werkschriften die we gebruiken. Als de leerling met alles klaar is mag hij/zij uiteraard extra werk verrichten. De leerling mag ook voor het werk op de achterkant kiezen.  Op vrijdag evalueren we de weektaak. Dit doen de leerlingen vaak met een schoudermaatje.  Na het bespreken leveren de leerlingen de weektaak in en zet ik er zelf ook nog wat bij. Tijdens de Snappetgesprekken neemt de leerling het mapje met de weektaak mee en bekijken we aan de hand van de weektaken, de resultaten op Snappet en de Cito-scores wat de leerling de volgende periode gaat verbeteren.

Het format van de weektaak is te vinden onder het tabblad: Snappet algemeen


Snappetladder

Deze week heb ik de Snappetladder geïntroduceerd. De leerlingen halen voor alle doelen waar ze aan werken sterren. Als de leerlingen 2 sterren voor een doel halen, mogen ze hun memoblaadje met naam een trede hoger plaatsen. Na een week hebben we de ladder geëvalueerd. De meesten vinden het zeer motiverend werken. Eén van de leerlingen gaf aan dat de 10+ te weinig was en ze liever meerdere treden wilde hebben. Na democratisch stemmen is er besloten dat 10+ voldoende is. Je kunt als leerkracht nu heel goed in de gaten houden hoever de leerlingen zijn. Leerlingen die achter blijven lopen kun je begeleiden. Alle leerlingen hebben deze week 10 doelen of meer gehaald. Het werkt! Wil je het format downloaden? Deze staat onder het tabblad Snappet algemeen.


Handelingswijzer Woordzoeker maken

Begin februari gaat de hele school werken aan het project 'Helden en heldinnen door de eeuwen heen'. Ik wil de leerlingen een eigen woordzoeker laten maken met allerlei soorten helden. Het programma 'Woordzoekermaker.nl'  is voor de leerlingen goed te gebruiken. Ik heb wel een handelingswijzer gemaakt omdat de leerlingen uit meerdere verschillende werkvormen mogen kiezen. Te vinden onder het tabblad: handelingswijzers

 

Hoe activeer ik een vak met de belangrijkste Cito doelen?

Er is behoefte aan een uitleg over het werken aan de Cito- doelen. Vandaar dat ik een handelingswijzer heb gemaakt. Ik kies er bewust voor om een apart vak aan te maken, omdat je dan een beter overzicht hebt. De leerlingen hebben een scoreblad met alle belangrijke Citodoelen en kunnen tijdens het werken sterren inkleuren. Ze werken aan de Citodoelen tijdens het zelfstandig werken. Ze zorgen er eerst voor om voor ieder doel twee sterren te halen. Daarna gaan ze voor een derde ster per doel. 

Handelingswijzer is te vinden onder Snappet algemeen.


Groei

Mijn leerlingen hebben na de kerstvakantie de belangrijkste rekendoelen op papier gekregen. Leerlingen hebben dan een goed overzicht en kunnen zelf zien aan welke doelen ze nog niet genoeg gewerkt hebben. Dit levert heel goede resultaten op! Leren zichtbaar maken, eigenaarschap. Ik ben echt trots op mijn leerlingen! 


Snappet Rapport

De leerlingen kunnen in eigen leeromgeving hun eigen rapport bekijken. Vaak weten de leerlingen na een periode niet meer welke resultaten ze eerst hadden. Met dit rapport kunnen ze het bijhouden en nadenken over de manier van werken in de aankomende periode.  Het format is te vinden onder Snappet algemeen.


SNAPPET BELANGRIJKSTE LEERDOELEN CITO M4,5,6,7,8

Als leerkracht kun je in het dashboard zien welke leerlingen welke doelen hebben gehaald. Dit zien de leerlingen op hun Snappet door de sterren. De leerlingen zien echter niet welke doelen belangrijk zijn voor de Cito. In januari wil ik ze laten oefenen op deze doelen. Om het voor de leerlingen overzichtelijk te houden werken ze met dit format.


Spellingkaartjes met de doelnummers van Snappet

In mijn groep werken we veel met handelingswijzers. Er zijn kinderen die een fotomapje met insteekhoesjes in hun laatje hebben. De handelingswijzers druk ik altijd af op A5-formaat. De leerlingen kunnen dan een nieuwe handelingswijzer in het mapje stoppen.  Om de spellingdoelen van Snappet makkelijker op te zoeken heb ik nieuwe handelingswijzers gemaakt. Hoe je aan de kaartjeskunt komen kun je lezen onder het tabblad; spellingkaartjes.


Refelectiekaartjes

On The International Daton Congress in Oostenrijk gaf Paul Bruijn een workshop over reflecteren. Reflectie is één van de kernwaarden binnen het Daltononderwijs. 

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. 


Vanaf morgen ga ik ga ik aan de slag met deze kaartjes. Ik ben benieuwd! De kaartjes zijn te vinden onder het tabblad: Handig in de klas

Afspraak met de juf/meester

Sinds een paar jaar heb ik dit kaartje op het bord hangen. Leerlingen mogen hieronder hun naam zetten als ze iets willen bespreken. Zaken die besproken mogen worden zijn o.a.  melden van pestgedrag, problemen met de planning, op de verkeerde plek zitten, problemen vanuit huis, enz. Ook zet ik zelf wel eens een naam neer als ik het gevoel heb dat er iets met een leerling aan de hand is. Dit kaartje zal nooit meer van mijn bord gehaald worden! Onder het tabblad: Handig in de klas vind je het format.


Stoeltjesdans 


Deze site ontdekte ik per toeval en ik moet het echt even promoten!

Voordat ik dit programma ontdekte gebruikte ik Sometics. Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een groep, klas of team spelen zichtbaar te maken. Een mooi programma, maar Stoeltjesdans heeft meer keuzes en heeft meerdere mogelijkheden. Het afnemen van Stoeltjesdans heeft wel wat meer tijd nodig. Wat wordt er gevraagd: 

Vrienden en vriendinnen?
Meest aardig?
Minst aardig?
Meest populair
Minst populair
Anderen helpen?
Slaan/schoppen anderen?
Worden geslagen/geschopt?
Negeren anderen?
Worden genegeerd?
Roddelen?
Wordt over geroddeld?

Je kunt de resultaten uitdraaien. Het geeft een erg goed beeld van de groep.

Wij wisselen van groepjes om de twee weken. Dit programma geeft suggesties:Reactiespel Sinterklaas

Aangezien de leerlingen in mijn groep blijven vragen om het reactiespel van de Kinderboekenweek heb ik er nu één gemaakt voor de Sinterklaastijd. 


Snappet gesprek

Mijn collega Evelien Landuijt staat naast mij in de andere groep 7 en denkt graag mee om Snappet nog effectiever te gebruiken. We merken dat de gesprekken met de leerlingen erg helpen om de leerlingen meer eigenaar te laten zijn. Het invullen van de grafieken zorgt ervoor dat de leerlingen precies weten waar ze staan en waar ze nog wat aan  moeten doen.  Format is te vinden onder het tabblad Snappet algemeen.


Snappet gesprek zichtbaar maken

De leerlingen in mijn groep willen heel graag weten hoe ze er nu voor staan. Elke dag komen er 2 leerlingen aan de beurt en bespreken we het rapport en vullen we het formulier samen in (zie Snappet gesprek). De leerlingen hebben aangegeven het prettig te vinden om van te voren te weten wanneer ze aan de beurt zijn. Vandaar dat er vanaf vandaag dit document op het bord hangt. 


Werksuggestie Snappet

Om een beeld te geven hoe wij in de groep werken met Snappet, heb ik dit even op papier gezet. Wie weet breng ik andere leerkrachten op ideeën! Te vinden onder het tabblad Snappet Algemeen.


Snappet doelen groep 8 Spelling in Beeld 2 voor de leerlingen

Mieke Spaargaren van Daltonschool de Diamant uit Zevenhoven heeft mij de spellingdoelen groep 8 van Spelling in Beeld 2 toegestuurd. Dank hiervoor. Ze staan onder de link: Snappet groep 8 doelenposters spelling.

Keuzekastkaartjes

Ik miste in mijn keuzekast opdrachten om opdrachten op de computer te doen. Ik ben gestart met deze vier. Er komen er nog meer! Te vinden onder het tabblad: Dalton.Vraag over werkpakket

In de klas hebben we een kaart op het bord hangen zodat leerlingen aan kunnen geven waar ze extra hulp bij kunnen gebruiken. Werkt ontzettend prettig en effectief! Het format is terug te vinden onder tabblad: Snappet


Een Snappet-dag

Er kwamen veel vragen over de invulling van een gewone werkdag. Ik heb dit op papier gezet. Dit is wel de ideale dag..... Te vinden onder het tabblad: Snappet.


Snappet rekendoelen groep 6

Gezina de Bruijne van de Regenboogschool uit Middelburg heeft de rekendoelen van groep 6 uitgewerkt en mij gemaild. Ze heeft toestemming gegeven om deze doelen voor de leerlingen ook op mijn website te zetten. Ontzettend bedankt hiervoor! De rekendoelen voor de leerlingen zijn te vinden onder de link: Snappet rekendoelen groep 6.Snappetgesprekken met de leerlingen

Iedere dag staan er 5 kinderen op het bord die een Snappetgesprek met mij hebben. Tijdens het gesprek laat ik de analyses zien per vak en spreken we nieuwe streefniveau's af. Zo zijn de leerlingen betrokken bij de resultaten en weten ze waar ze voor werken. Ik heb hier een formulier voor gemaakt. Iedere leerling houdt dit document in hun weektaakmapje. Het rapport is nu geen verrassing meer.


Reflectiekaart

Het nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is erg belangrijk binnen het Daltononderwijs. Dit jaar wil ik dat de kinderen dit vaker met elkaar bespreken. Vandaar dat ik een reflectiekaart heb gemaakt. Aangezien ik nog erg aan het zoeken ben naar de goede vragen is dit naar mijn idee een goede start. De kaart is te vinden onder het tabblad: Handig i de klas.


Bareka

We zijn dit jaar begonnen met Bareka Online Rekentoetsen.
Met de Bareka Profieltoets Rekenen bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig Rekenmuurtje en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening!
Mijn collega Evelien Landuijt heeft een handelingswijzer voor het afnemen van de toetsen. Zij heeft toestemming gegeven om deze handelinswijzer op mijn site te zetten. Te vinden onder de link: rekenen.


Snappet doelenposters groep 8

Mijn collega's uit groep 8 hebben nu ook doelenposters gemaakt. Deze zijn te vinden onder de link: Snappet


Nieuwe weektaak Snappet

In het nieuwe start ik met een aangepaste weektaak. Met mijn vorige groep hebben we de weektaak steeds besproken en daar rolt nu deze weektaak uit. De link is te vinden onder Snappet!


Handelingswijzer Snappet

Aangezien er aankomend schooljaar veel nieuwe collega's met Snappet gaan werken geef ik morgen een workshop met onderstaande handeligswijzer. Het hele document is te vinden onder het tabblad: Snappet.


Gezocht

Ieder jaar zoeken we naar hulpouders. Dit jaar hang ik onderstaand blad op de deur. Ik ben benieuwd of we de hulp gaan krijgen. Het blad is te vinden onder het tabblad: Handig in de klas.


De zomervakantie

De zomervakantie zit er bijna op en uiteraard heb ik weer een nieuwe werkvorm gemaakt om al die vakantieverhalen te laten vertellen. Dit kan in twee-, drie- of viertallen. Het werkblad is te vinden onder het tabblad: Taal/spelling


Snappet: leerling werkt te snel

Ik heb het afgelopen schooljaar meegewerkt aan een wetenschappelijk onderzoek "Leerkracht-Leerling Interactie Coaching vanuit de Universiteit van Amsterdam. Ik werd begeleid door Rianne Bosman. De coaching heeft mij heel veel gebracht. Hieronder zie je een format wat voor mijn leerling zeker heeft gewerkt!

Uitleg van het formulier. Er zijn leerlingen die vaak te snel willen werken. Binnen Snappet word je hierop afgerekend. Aan het einde van de dag zie je hoeveel opgaven de leerlingen hebben gemaakt. Bij leerlingen die te snel werken kun je ook de bolletjes met een rood lijntje tellen. Ik rekende dit dan om in procenten. De volgende ochtend komt de leerling dan bij je zitten en kleurt het aantal procenten dat in 1x goed is ingevuld. Formulier is te vinden onder de link: Snappet.

 

Handig om te weten....

De kinderen die ik volgend jaar ga krijgen willen we voor de vakantie dit formulier laten invullen zodat we alvast een beetje weten hoe ze zijn. Link is te vinden op: handig in de klas.Handelingswijzer kommagetallen

Wat gebeurt er als je een kommagetal x10, x100 of x1000 moet uitrekenen? En delen? Dit vinden kinderen lastig om te onthouden. Vandaar deze handelingswijzer. Link is te vinden onder rekenen.


Snappet rekenles onderwijsplan B

Een handelingswijzer voor in je klassenmap. Te vinden onder de link: Snappet.Snappetdoelen Spelling groep 7 onderwijsplan B

Het werken met doelen werkt erg goed in mijn groep. Het opzoeken van de doelen voor rekenen is erg onhandig. Vandaar dat ik de doelenposters nu per doel op de site zet. Zo zijn ze makkelijker terug te vinden.  Onderop de spellingdoelen zie je een QR code. Kinderen kunnen dan de regel nog een keer terugkijken op een tablet of mobiel. Je wordt dan naar een youtubefilmpje verwezen. Alle doelenposters zijn te vinden onder de link: Snappet.

 

Breukenpuzzel

In de groep doen we vaak aan circuits. Het gelijknamig maken van breuken vinden de leerlingen nog lastig. Deze puzzel is een leuke, leerzame en zelfcorigerende manier om dit extra te oefenen. Te vinden onder de link: Rekenen


Eigenaarsschap Snappet leerlingen

De leerlingen werken iedere dag aan de leerdoelen. Deze leerdoelen zet de leerkracht klaar voor de leerling. De leerling kan tijdens het maken van de opdrachten sterren verdienen. Om de leerlingen een beter overzicht te geven heb ik de leerdoelen voor de leerlingen op papier gezet. Hierdoor wordt de leerling meer eigenaar van het proces en kan het via het rapport zelf aan de slag met een leerdoel. Te vinden onder de link: Snappet


Snappet doelenposters

We werken nu vanaf september met Snappet B versie. Met een B onderwijsplan geef je les op basis van leerdoelen, los van een methode. Alle leerdoelen van het leerjaar dat je hebt geselecteerd staan voor je klaar in je onderwijsplan. Je geeft één klassikale les per leerdoel en gaat daarnaast lesgeven op basis van de behoefte van de leerlingen. Aangezien wij eerst werkten met een methode hadden we ieder blok een datamuur hangen. Deze misten we iedere keer. Vandaar dat ik alle doelen voor groep 7 doelenposters heb gemaakt. Een hele klus, maar het resultaat mag er zijn. Te vinden onder de link: Snappet


Start Tutorlezen

Na de vakantie starten we altijd met een nieuwe ronde Tutorlezen. De leerlingen krijgen dan allemaal een nieuwe tutor aangewezen. Om elkaar eerst te leren kennen starten we altijd met een placemat. Link is te vinden onder taal/spelling.


Weektaak:

Wij werken in groep 7A met Snappet 3.0 versie B. We zijn nog druk aan het zoeken naar een goede weektaak. Aankomende gaan we deze versie proberen. Link is te vinden onder het tabblad Snappet.

Kommagetallen:

De kinderen moesten kommagetallen plaatsen op de getallenlijn. Er waren veel kinderen die dit snel door hadden. Deze handelingswijzer heb ik gemaakt voor de leerlingen die er nog moeite mee hadden. Link is te vinden onder het tabblad: rekenen.Snappettaken

Mijn leerlingen gaan steeds vaker vragen of ze de weektaak zelf mogen invullen. "Spelling is het onderdeel waar ik goed in ben, mag ik hiervoor in de plaats rekenen?" Eigenaarschap! Vandaar dat ik op zoek ben naar een ander format voor de weektaak. Link is te vinden onder het tabblad Snappet.


In mijn groep vinden de leerlingen grote getallen nog best lastig om op te schrijven. De getallendictees vinden ze een beetje saai. Deze puzzel vonden de leerlingen echt een uitdaging! Te vinden onder de link Rekenen.


Zelfstandigheid meten

Een van de peilers van het Daltononderwijs is zelfstandigheid. Maar weten de kinderen eigenlijk wel wat hieronder valt? En hoe kunnen kinderen zelfstandiger worden? Dit meetinstrument heb ik gemaakt en wil ik van de week met mijn klas gaan uitproberen. De kinderen scoren zichzelf en daarna gaan we een gemiddelde uitrekenen en hangen we dit formulier in de groep. We nemen een onderdeel en gaan daar twee weken op letten. Ik hoop dat de kinderen hierdoor bewuster worden en uiteraard zelfstandiger! Dit formulier is te vinden onder het tabblad: Handig in de klas.


Project kunst

Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het project kunst. Wij gaan in groep 7 vier stromingen behandelen volgens het onderzoekend leren. Tijdens het project geven we uiteraard Engels. Vandaar dat ik even een woordweb in het Engels heb gemaakt. Wil je dit blad downloaden? Het is te vinden onder de link Project kunst

.


Zoek iemand die.....aangepaste versie!

Vanauit de Facebookgroep Bovenbouwwereld kwam de vraag of ik de kaart: Zoek iemand die...kon aanpassen voor kinderen die veel dingen op de eerste kaart niet kunnen doen. Bij deze!


Zoek iemand die....

Na de vakantie willen de kinderen graag vertellen over de belevenissen. Zelf ben ik geen voorstander van een grote kring. Deze duren vaak erg lang. In mijn groep vinden ze de kaart: Zoek iemand die..... erg leuk. Dit duurt hooguit 5 minuten. Regels: Je mag per keer maar 1 vraag stellen aan een persoon. Je mag op de kaart geen dubbele namen invullen. We doen de oefening met een fluisterstem. Op het bord laat ik een stopwatch lopen. Als de tijd om is gaat iedereen weer zitten en bespreken we kort de bijzonderheden. De kaart is te vinden onder het tabblad: Taal.

 

Breuken

Via Pinterest kwam ik een site tegen met een goede uitleg voor de beelddenkers m.b.t. breuken. Deze bladen waren in het Engels. Ik heb nu 1/2,1/4,1/10 vertaald naar het Nederlands. Eens kijken of mijn groep dit een handig hulpmiddel vindt. (Downloaden? Blad is te vinden op rekenen)


Werkhouding

Binnenkort mogen wij onze leerlingen gaan vertellen wat het voorlopig advies gaat zijn voor het VO. Hierin nemen we de Cito-toetsen, de methodetoetsen en de werkhouding mee. Maar hoe vaak bespreek je de werkhouding met de leerling en hoe schat de leerling dit zelf in? Vandaar dat ik dit onderdeel op de achterkant van de weektaak heb gezet. Als je de hele weektaak wilt downloaden vind je deze onder het tabblad: Snappet.


Panna

Op ons schoolplein staat een pannaveld. Dit veld is zeer geliefd. Om het allemaal eerlijk te laten verlopen hebben we de afspraken op papier gezet. Ga naar het kopje handelingswijzers om deze afspraken te kunnen downloaden.In mijn groep vinden kinderen het lastig om met elkaar een gesprekje in het Engels te houden. Mijn collega Leonieke kwam met het idee om een handelingswijzer te maken per thema. Hieronder zie je de eerste. Deze is te vinden onder handelingswijzers!


Nieuwe weektaak Snappet 3.0

We werken in groep 7 met Snappet 3.0 en werken aan de Snappet doelen. Aangezien we het programma nu goed door hebben, heb ik onze weektaak aangepast aan de Snappet werkwijze. Je kunt de weektaak vinden onder het kopje: Snappet.

                


De vorige studiedag ging over Close Reading. 

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. De wijze waarop leerlingen deze vaardigheid leren kan heel verschillend zijn. Er kan een methode voor begrijpend lezen worden ingezet, maar een leerkracht kan ook met eigen gekozen teksten aan de slag. In Amerika zien we goede resultaten bij scholen die werken volgens de aanpak van Close Reading (ontwikkeld door D. Fisher en N. Frey).
Bij Close Reading gaat het onder andere om:

  • werken met een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg is voor de lezers;
  • het meerdere keren lezen van de tekst, eventueel verdeeld over verschillende lessen;
  • een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
  • uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
  • de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.

Het is aanpak die gekoppeld kan worden aan de teksten van een methode, maar die ook ingezet kan worden wanneer gewerkt wordt met eigen gekozen teksten.

Ik heb hier een handelingswijzer voor gemaakt.


Op advies van Roel Röhner een aangepaste versie van de dagkleuren in het Engels! De week bestaat natuurlijk ook uit de zaterdag en zondag......We gebruiken de dagkleuren nu ook in het Engels!

TT met kopjes thee

Mijn collega Evelien kwam met het volgende document. Dit heeft ze samen bedacht met een leerling uit groep 7.Nieuws van de dagVanaf dit jaar willen we iedere dag in onze groep het nieuws bespreken. De kinderen krijgen dit formulier mee en moeten dit thuis invullen. De volgende dag vertelt de leerling alles over het nieuws en hangt het blad vervolgens op het prikbord over de vorig heen. Uiteindelijk hebben we aan het einde van het jaar een hele krant.

Sokpoppen


Voor de meivakantie heb ik met mijn klas sokpoppen gemaakt. Het resultaat mag er zijn! Een ouder heeft er zelfs en blog over geschreven!

http://www.kijkeenswatikmaak.nl/handwerkles-op-school/

Stappenplan Meichenbaum voetbal

Er zijn kinderen die het prettig vinden om te werken met een stappenplan. De jongens hebben een wens ingediend. Een stappenplan met Messi en Ronaldo.