Leerkrachtbegeleiding

Het lerarentekort in Nederland is een groeiend probleem dat zowel de kwaliteit van het onderwijs als het welzijn van leerlingen en leerkrachten beïnvloedt. Een belangrijke factor in de strijd tegen dit tekort is de begeleiding van nieuwe leerkrachten.

Veel leerkrachten naderen de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor er een grote uitstroom van ervaren leerkrachten plaatsvindt zonder voldoende instroom van nieuwe krachten. Het aantal studenten dat kiest voor een lerarenopleiding is te laag om de uitstromende leerkrachten te vervangen. Bovendien verlaten veel startende leerkrachten het vak binnen de eerste vijf jaar vanwege stress, onvoldoende voorbereiding en gebrek aan ondersteuning.

Het verbeteren van de begeleiding voor nieuwe leerkrachten is een cruciale stap in het aanpakken van dit lerarentekort. Ook leerkrachten die al een tijd in dit vak werken ervaren dat er steeds meer op hun bord terecht komt, waardoor lesgeven een pittige klus kan zijn.

Tijdens het geven van Snappettrainingen zag ik vaak dat leerkrachten worstelden met de digitalisering. Voor sommigen was het een makkie, voor anderen een ramp. Vaak werd mij gevraagd: "Geef je ook een-op-een-begeleiding aan leerkrachten die net starten of moeite hebben om alle vernieuwingen bij te houden?" En deze vraag heeft ertoe geleid dat ik mij meer wil gaan richten op deze doelgroep. Hoe fijn is het als je kunt sparren en praktische tips krijgt, zodat je de volgende dag weer verder kunt?

Hoe dit werkt?
Je kunt kiezen uit twee strippenkaarten. De strippenkaarten kun je op meerdere manieren inzetten. Hieronder vind je wat opties:

  • persoonlijke begeleiding
  • een strippenkaart voor het hele team waarbij iedere leerkracht die hier behoefte aan heeft een strip of meerdere strippen kan gebruiken
  • voor de startende leerkracht
  • voor de leerkracht die twijfelt
  • voor de leescoördinator die een leesprotocol moet gaan maken

Met betrekking tot Snappet:

  • voor de leerkracht die voor het eerst gaat werken met Snappet
  • voor de leerkracht die de vernieuwingen lastig vindt
  • voor de IB-er die de groepsanalyses beter wilt interpreteren
  • voor de directeur die de schoolanalyse samen wilt doornemen

Een mooi cadeau om te geven tijdens de start van een nieuw schooljaar. Dat gun je toch iedere leerkracht?

Zet de leerkracht in zijn kracht!

 

Interesse? Klik hier