Placemats start schooljaar

Laat leerlingen tijdens De Gouden Weken samen tot een (beperkt) aantal positief omschreven klassenregels komen. Met deze placemats zijn alle leerlingen actief. Ieder groepje van vier kinderen krijgt een placemat op tafel met een vraag. 
1. Iedere leerling vult zoveel mogelijk antwoorden in op haar/zijn deel van de placemat. 
2. Na vijf minuten lezen de kinderen in het groepje voor welke regels er zijn bedacht.
3. Er wordt democratisch besloten welke regel in het midden op de placemat komt.
4. Een leerling schrijft de regel op.
5. Uit ieder groepje leest een leerling de regel op.
6. Er wordt met de groep besloten welke regel er op het afsprakenblad komt te staan.

20220822_181523jpg
Er zijn in totaal vijf verschillende vragen/placemats. Verdeel deze over de dag/dagen. 
Kom ook vaak terug op de regels die met de groep zijn afgesproken. Bespreek vooral wat er goed ging. Hiermee creëer je een gezamenlijk doel voor de rest van het jaar met veel draagvlak onder je leerlingen. 

Wil je de placemats gebruiken? Klik hier