Snappet vastgelopen

Vaak zie je na schooltijd welke kinderen er tijdens het werken aan de les/werkpakket/shufflen zijn vastgelopen. Tijdens de restdagen of andere momenten op een dag is er tijd om deze leerlingen een extra instructie te geven. Het blad voor de leerkracht zit in de klassenmap en kan gedurende de dag of na schooltijd worden ingevuld.

Het blad voor de leerling hangt in de klas en kan door de leerlingen tijdens het werk worden ingevuld. Leerlingen hoeven niet altijd vast te lopen om hulp te vragen en krijgen zo wel de kans om aan te geven dat er hulp nodig is. Je kunt de doelen die er staan ook overnemen op het blad voor de leerkracht.

Snappet vastlopen.pdf