Snappet interventie

Snappet interventie

Als een leerling niet groeit ten op zichte van zichzelf is het belangrijk om de resultaten goed te analyseren. Dit is een van de onderdelen die naar voren komt tijdens mijn training: /snappet/snappet-training-analyseren-kun-je-leren.
Het is naar mijn idee belangrijk om je leerling hierbij te betrekken. Leg uit waarom je deze interventie doet, welke afspraken maak je met de leerling? Wanneer krijgt de leerling extra uitleg? Hoelang werkt een leerling aan een rekendomein? Wanneer zijn we tevreden? Betrek je ouders hierbij?
Dit formulier zou je kunnen helpen bij het bespreken van de analyse. Je kunt het hele formulier vinden onder:
/snappet/snappet-algemeen