Dramakaartjes spreekwoorden

Verdeel de groep in twee- of drietallen. geef ieder groepje een kaartje. De leerlingen zoeken eerst op wat het spreekwoord betekent en gaan bij de betekenis een toneelstukje bedenken.
Voordat er geoefend gaat worden spreken we samen af waar het toneelstukje aan moet voldoen.
Denk hierbij aan:
- de lengte van het toneelstukje
- de samenwerking
- de rolverdeling
- spreek duidelijk
- begin/midden/eind

Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen het toneelstukje te laten eindigen met het spreekwoord. Je kunt het publiek ook het spreekwoord laten raden.

Wil je de kaartjes gratis downloaden? /leren/handig-in-de-klas