SLO Leerroute 2

Snappet heeft aparte lesplannen voor leerroute 2 en 3 gemaakt die aansluiten bij de doelenlijsten van SLO. Voor elk leerjaar is een lessenplan passend bij de leerroute beschikbaar, bijvoorbeeld 'SLO leerroute 2- groep 6'.


Leerroute 2 is voor leerlingen die niveau 1F in het vervolgonderwijs kunnen halen. Dit zijn leerlingen die doorstromen naar VMBO-B.

Deze leerlingen krijgen 2 of 3 instructielessen per week. Op de dagen dat de leerlingen geen instructie volgen, hebben ze tijd voor extra inoefening en herhaling van de aangeboden leerdoelen.

De leerroutes zijn beschikbaar voor groep 6, 7 en 8.

Voor leerroute 2 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen.

U kunt de boekjes bestellen via de webshop: /webshop