Handelingswijzers

Leerpleinregels


Regels leerplein.pdf

Opdracht Google Maps

Opdracht afstand meten

Werkstuk maken

Regels voor de tablet

Boekenlegger

Close reading

TALK ABOUT THE WEATHER

PANNA

Uitleg Bloon


Klik hier