Werkblad voor het nieuwe jaar

Na de kerstvakantie starten de zilveren weken. Hieronder wat tips die ik gevonden heb op School en veiligheid:

Algemene tips

 • Blik terug en kijk vooruit
  Wat vonden kinderen fijn in de groep de eerste helft van het schooljaar? Wat vonden ze moeilijk met elkaar? Wat willen ze graag anders de komende periode?
 • Herhaal de klassenregels
  Herhaal de klassenregels die je begin van het jaar met elkaar had afgesproken. Zijn er regels die niet meer nodig zijn of die jullie juist willen toevoegen?
 • Aandacht voor het wij-gevoel
  Blijf leerlingen aanspreken op de gezamenlijke verantwoordelijkheid: wij zijn een groep, wij helpen elkaar, wij zorgen voor elkaar. Denk ook activiteiten die dit wij-gevoel versterken. Zie suggesties bij de doe-tips.
 • Blijf praten met ouders
  Samenwerking met ouders is een continu proces. Neem ouders ook mee de Zilveren Weken in en biedt ook hen ruimte om terug te blikken en vooruit te kijken in het belang van het groepsproces.

Voor de eerste tip heb ik een werkblad gemaakt. Laat leerlingen dit bewaren in hun portfolio. Leuk voor later!

Werkblad is te vinden op /momenten-in-een-jaar/kerst