Weekend Box

Er zijn veel leerlingen die na het weekend wat willen vertellen. Deze werkvorm zou hierbij een uitkomst kunnen bieden.

Geef iedere leerling een kaartje.
De leerling schrijft op wat hij/zij in het weekend heeft gedaan.
Laat hier een klein tekeningetje bij maken.
Klaar: Stop de kaart in de Weekend Box.
Trek gedurende de dag/week een kaartje en lees of laat het kaartje voorlezen.
Variant: Kan de groep raden van wie het kaartje is?


Tip: Maak er meteen een schrijfopdracht van door de eisen op het bord te zetten.
Deze week letten we op:
- Hoofdletters
- Leestekens
- De spellingcategorie: .......

Wil je het format gebruiken? Weekend box.pdf