Tutorlezen

De leerlingen van groep 7 lezen met een leerling uit groep 4. Om elkaar beter te leren kennen hebben de leerlingen eerst samen een placemat moeten invullen. De placemat is aan de leerlingen van groep 7 uitgelegd zodat ze precies wisten wat er van ze verwacht werd.
1. Vul samen eerst de namen in het middelste vak.
2. Vertel aan de groep 4 leerling welke vakken er allemaal zijn.
3. Laat de leerling dan kiezen met welk vak er begonnen wordt.
4. Teken/schrijf allebei in het vak het antwoord.
5. Stel daarna wat vragen over de tekening of het geschreven antwoord.
6. Geef veel complimenten.
7. Ga door naar het volgende vak.

Prachtig om te zien hoe er werd samengewerkt. En als ze elkaar nu op het plein zien dan wordt er meteen gezwaaid en gegroet. Volgende week gaan we starten met het lezen. De sfeer zit er in ieder geval goed in!

Wil je het document gebruiken? https://soullie.nl/leesactiviteiten