Snappet RekenDoelen up-to-date

De RekenDoelen van Snappet (sluit aan bij SLO) zijn aangepast vanwege de doelen automatiseren. De formats die hiervoor gemaakt waren zijn weer helemaal up-to-date van groep 4 t/m 8.
Voor iedere groep zijn de 36 weken uitgewerkt en kun je iedere leerling het boekje met de doelen geven. Ze kunnen per doel bijhouden wat de vaardigheidscore is. Als je met de RekenDoelen werkt worden er geen toetsen afgenomen en kun je de leerlingen het format laten gebruiken om het vervolgens in een portfolio te stoppen. Het is ook mooi om het boekje mee te nemen als je in gesprek gaat met de leerling of tijdens een kind-oudergesprek/rapportgesprek.
De boekjes zijn te bestellen via de webshop: /snappet/snappet-leerlingdoelen-rekenen

Heb je na 1 januari 2022 de boekjes besteld? Mail dan even dan krijg je ze uiteraard gemaild.