Groepsregels

Hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan? Een belangrijke vraag die je zeker moet stellen in de eerste week. Laat je leerlingen het met elkaar bedenken.

De 23 vlaggetjes met groepsregels worden in iedere groep in een kleiner formaat neergelegd. Er zitten ook lege vlaggetjes bij voor het geval het groepje zelf een regel heeft bedacht. De kinderen gaan in kleine groepjes in gesprek en maken een top 3 van regels. Als de tijd om is vertelt ieder groepje zijn top 3. Er mogen tussen door geen vragen gesteld worden. Als alle groepjes zijn geweest maken we met de gekozen regels een top 5. Dit zijn de regels waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Deze hangen we op een speciale plek in de groep. We komen er iedere dag op terug.

Dit creëert een wij-gevoel!

Wil je de vlaggetjes ook gebruiken? Je kunt ze vinden onder: /momenten-in-een-jaar/start-schooljaar