Groep 7 Tweetal- Coach

Onderdelen: rekenen, taal, spelling
Materialen: 20 opdrachten en 1 antwoordblad
Hang alle vragen (A4-formaat) in de klas of op het schoolplein. 
Laat je leerlingen in tweetallen de opdrachten maken. Spreek af dat ze dit om-en-om moeten doen. De leerling die aan de beurt is vertelt hardop hoe hij/zij tot het antwoord komt. De andere leerling luistert en geeft eventueel tips. 
De leerlingen vullen na een opdracht op het antwoordblad het antwoord in en geven aan of er nog hulp bij nodig is. 
Na een half uur geef je de antwoorden en bespreek je de opdrachten waar nog hulp bij nodig was. 
(antwoordblad is de laatste bladzijde in de presentatie)
De presentatie is te vinden onder: https://soullie.nl/rekenen

20230602_091339jpg20230602_092411jpg