Doelenchecker

Binnen onze school werken we Snappet. Twee jaar geleden hebben we besloten om over te stappen naar het werken met rekendomeinen. De belangrijkste reden was dat we een hele week aan hetzelfde rekendomein wilden werken. En dat bevalt prima!
Deze week werken we aan het rekendomein: Rekenen met breuken. Er zijn drie lessen gegeven en op de vierde en vijfde dag kunnen de leerlingen nog oefenen aan deze drie doelen. Om te checken of je de sommen kunt maken zonder hulpmiddelen kunnen de leerlingen ervoor kiezen om de doelenchecker in te vullen.

Wil je deze doelenchecker ook gebruiken? Ga naar: /doelencheckers