De Gouden Wegwijzer

De eerste weken van het nieuwe schooljaar worden ook wel De Gouden Weken genoemd. Tijdens deze weken is het belangrijk om flink te investeren in de groepsvorming. Hier heb je namelijk de rest van het jaar profijt van. Een goed pedagogisch klimaat is belangrijk om te kunnen leren. Tijdens het maken van de planning van het eerste blok is het slim om activiteiten in te plannen die te maken hebben om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de groep. 
Bespreek met je groep welke Gouden Regels hierbij nodig zijn. De Gouden Wegwijzer zou hier een hulpmiddel bij kunnen zijn. 

Uitleg:
Print alle wijzers (28) uit en leg ze verspreid op de tafels. Geef de leerlingen 3 memo-stickers en laat ze op drie wijzers de stickers plakken. Dit kan uiteraard ook in groepjes zodat leerlingen onderling kunnen discusiëren. Als iedereen klaar zie je al vrij snel welke wijzers onder De Gouden Wegwijzer komen te hangen. Deze komen op een prominente plek in de groep te hangen. En dan?
Deze regels moet je zeker in de eerste weken vaak bespreken. 
Wil je De Gouden Wegwijzer ook gebruiken? https://soullie.nl/de-gouden-weken

20230721_114751jpg