Bloggen

Vanaf vandaag kun je lezen wat ik in onderwijsland bedenk, ontdek en vernieuw.

Eigenaarsschap Snappet leerlingen

De leerlingen werken iedere dag aan de leerdoelen. Deze leerdoelen zet de leerkracht klaar voor de leerling. De leerling kan tijdens het maken van de opdrachten sterren verdienen. Om de leerlingen een beter overzicht te geven heb ik de leerdoelen voor de leerlingen op papier gezet. Hierdoor wordt de leerling meer eigenaar van het proces en kan het via het rapport zelf aan de slag met een leerdoel. Te vinden onder de link: Snappet


Snappet doelenposters

We werken nu vanaf september met Snappet B versie. Met een B onderwijsplan geef je les op basis van leerdoelen, los van een methode. Alle leerdoelen van het leerjaar dat je hebt geselecteerd staan voor je klaar in je onderwijsplan. Je geeft één klassikale les per leerdoel en gaat daarnaast lesgeven op basis van de behoefte van de leerlingen. Aangezien wij eerst werkten met een methode hadden we ieder blok een datamuur hangen. Deze misten we iedere keer. Vandaar dat ik alle doelen voor groep 7 doelenposters heb gemaakt. Een hele klus, maar het resultaat mag er zijn. Te vinden onder de link: Snappet


Start Tutorlezen

Na de vakantie starten we altijd met een nieuwe ronde Tutorlezen. De leerlingen krijgen dan allemaal een nieuwe tutor aangewezen. Om elkaar eerst te leren kennen starten we altijd met een placemat. Link is te vinden onder taal/spelling.


Weektaak:

Wij werken in groep 7A met Snappet 3.0 versie B. We zijn nog druk aan het zoeken naar een goede weektaak. Aankomende gaan we deze versie proberen. Link is te vinden onder het tabblad Snappet.

Kommagetallen:

De kinderen moesten kommagetallen plaatsen op de getallenlijn. Er waren veel kinderen die dit snel door hadden. Deze handelingswijzer heb ik gemaakt voor de leerlingen die er nog moeite mee hadden. Link is te vinden onder het tabblad: rekenen.Snappettaken

Mijn leerlingen gaan steeds vaker vragen of ze de weektaak zelf mogen invullen. "Spelling is het onderdeel waar ik goed in ben, mag ik hiervoor in de plaats rekenen?" Eigenaarschap! Vandaar dat ik op zoek ben naar een ander format voor de weektaak. Link is te vinden onder het tabblad Snappet.


In mijn groep vinden de leerlingen grote getallen nog best lastig om op te schrijven. De getallendictees vinden ze een beetje saai. Deze puzzel vonden de leerlingen echt een uitdaging! Te vinden onder de link Rekenen.


Zelfstandigheid meten

Een van de peilers van het Daltononderwijs is zelfstandigheid. Maar weten de kinderen eigenlijk wel wat hieronder valt? En hoe kunnen kinderen zelfstandiger worden? Dit meetinstrument heb ik gemaakt en wil ik van de week met mijn klas gaan uitproberen. De kinderen scoren zichzelf en daarna gaan we een gemiddelde uitrekenen en hangen we dit formulier in de groep. We nemen een onderdeel en gaan daar twee weken op letten. Ik hoop dat de kinderen hierdoor bewuster worden en uiteraard zelfstandiger! Dit formulier is te vinden onder het tabblad: Handig in de klas.


Project kunst

Na de voorjaarsvakantie beginnen we met het project kunst. Wij gaan in groep 7 vier stromingen behandelen volgens het onderzoekend leren. Tijdens het project geven we uiteraard Engels. Vandaar dat ik even een woordweb in het Engels heb gemaakt. Wil je dit blad downloaden? Het is te vinden onder de link Project kunst

.


Zoek iemand die.....aangepaste versie!

Vanauit de Facebookgroep Bovenbouwwereld kwam de vraag of ik de kaart: Zoek iemand die...kon aanpassen voor kinderen die veel dingen op de eerste kaart niet kunnen doen. Bij deze!


Zoek iemand die....

Na de vakantie willen de kinderen graag vertellen over de belevenissen. Zelf ben ik geen voorstander van een grote kring. Deze duren vaak erg lang. In mijn groep vinden ze de kaart: Zoek iemand die..... erg leuk. Dit duurt hooguit 5 minuten. Regels: Je mag per keer maar 1 vraag stellen aan een persoon. Je mag op de kaart geen dubbele namen invullen. We doen de oefening met een fluisterstem. Op het bord laat ik een stopwatch lopen. Als de tijd om is gaat iedereen weer zitten en bespreken we kort de bijzonderheden. De kaart is te vinden onder het tabblad: Taal.

 

Breuken

Via Pinterest kwam ik een site tegen met een goede uitleg voor de beelddenkers m.b.t. breuken. Deze bladen waren in het Engels. Ik heb nu 1/2,1/4,1/10 vertaald naar het Nederlands. Eens kijken of mijn groep dit een handig hulpmiddel vindt. (Downloaden? Blad is te vinden op rekenen)


Werkhouding

Binnenkort mogen wij onze leerlingen gaan vertellen wat het voorlopig advies gaat zijn voor het VO. Hierin nemen we de Cito-toetsen, de methodetoetsen en de werkhouding mee. Maar hoe vaak bespreek je de werkhouding met de leerling en hoe schat de leerling dit zelf in? Vandaar dat ik dit onderdeel op de achterkant van de weektaak heb gezet. Als je de hele weektaak wilt downloaden vind je deze onder het tabblad: Snappet.


Panna

Op ons schoolplein staat een pannaveld. Dit veld is zeer geliefd. Om het allemaal eerlijk te laten verlopen hebben we de afspraken op papier gezet. Ga naar het kopje handelingswijzers om deze afspraken te kunnen downloaden.In mijn groep vinden kinderen het lastig om met elkaar een gesprekje in het Engels te houden. Mijn collega Leonieke kwam met het idee om een handelingswijzer te maken per thema. Hieronder zie je de eerste. Deze is te vinden onder handelingswijzers!


Nieuwe weektaak Snappet 3.0

We werken in groep 7 met Snappet 3.0 en werken aan de Snappet doelen. Aangezien we het programma nu goed door hebben, heb ik onze weektaak aangepast aan de Snappet werkwijze. Je kunt de weektaak vinden onder het kopje: Snappet.

                


De vorige studiedag ging over Close Reading. 

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. De wijze waarop leerlingen deze vaardigheid leren kan heel verschillend zijn. Er kan een methode voor begrijpend lezen worden ingezet, maar een leerkracht kan ook met eigen gekozen teksten aan de slag. In Amerika zien we goede resultaten bij scholen die werken volgens de aanpak van Close Reading (ontwikkeld door D. Fisher en N. Frey).
Bij Close Reading gaat het onder andere om:

  • werken met een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die complex genoeg is voor de lezers;
  • het meerdere keren lezen van de tekst, eventueel verdeeld over verschillende lessen;
  • een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
  • uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
  • de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.

Het is aanpak die gekoppeld kan worden aan de teksten van een methode, maar die ook ingezet kan worden wanneer gewerkt wordt met eigen gekozen teksten.

Ik heb hier een handelingswijzer voor gemaakt.


Op advies van Roel Röhner een aangepaste versie van de dagkleuren in het Engels! De week bestaat natuurlijk ook uit de zaterdag en zondag......We gebruiken de dagkleuren nu ook in het Engels!

TT met kopjes thee

Mijn collega Evelien kwam met het volgende document. Dit heeft ze samen bedacht met een leerling uit groep 7.Nieuws van de dagVanaf dit jaar willen we iedere dag in onze groep het nieuws bespreken. De kinderen krijgen dit formulier mee en moeten dit thuis invullen. De volgende dag vertelt de leerling alles over het nieuws en hangt het blad vervolgens op het prikbord over de vorig heen. Uiteindelijk hebben we aan het einde van het jaar een hele krant.

Sokpoppen


Voor de meivakantie heb ik met mijn klas sokpoppen gemaakt. Het resultaat mag er zijn! Een ouder heeft er zelfs en blog over geschreven!

http://www.kijkeenswatikmaak.nl/handwerkles-op-school/

Stappenplan Meichenbaum voetbal

Er zijn kinderen die het prettig vinden om te werken met een stappenplan. De jongens hebben een wens ingediend. Een stappenplan met Messi en Ronaldo. 


Contact