Voor wie?

- Voor leerkrachten die al een tijdje met Snappet hebben gewerkt en het idee hebben niet alles uit Snappet te halen


Doel?
Na deze training kan een leerkracht/team:
- het dashboard goed bedienen;
- een les voorbereiden en gedifferentieerd aanbieden;
- een les analyseren en daar vervolgens naar handelen;
- werkpakketten effectief en gedifferentieerd klaarzetten;
- beter analyseren met betrekking tot de eigen groep;
- het eigenaarschap bij de leerling vergroten
- een aanzet doen tot het maken van een beleidsplan.


Wat komt er aan bod?
Opbouw van een Snappetles aan de hand van het directe instructiemodel
Gebruik maken van de leerlijn
Lessen voorbereiden m.b.v. de data vanuit het dashboard
Lessen analyseren en naar handelen
Effectief en gedifferentieerd inzetten van de werkpakketten
Rapporten af kunnen lezen
Werkwijzen
Eigenaarschap


Duur?
2 uur

Deze training wordt op locatie of online gegeven.


Aanvraag offerte Snappet verdiepingstraining