Uitleg letters achter de doelen

A= Leerroute 3 (Alle leerlingen)

B= Leerroute 2 (Alle leerlingen met uitzondering van leerlingen die leerroute 3 krijgen aangeboden.)

C= Leerroute 1 en 1F (Alle leerlingen met uitzondering van leerlingen die leerroute 2 of 3 krijgen aangeboden.)

D= 1S (Alle leerlingen met uitzondering van die route 1, 1F, 2 of 3 krijgen aangeboden.)

E= Extra doelen voor de betere rekenaars

Uitleg leerroutes

Leerroute 1 (VMBO tl/ gl en hoger)

Leerroute 2 (VMBO bb/kb)

Leerroute 3 (PrO en VSO arbeid)


Leerroute 1

Leerroute 1 is bedoeld voor leerlingen die 1F alsnog kunnen halen op 12-jarige leeftijd, mits benodigde hulpmiddelen op het juiste moment worden ingezet.

Voor leerroute 1 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen. In de boekjes vind je per rekendomein de 1F-doelen van dat schooljaar.

De boekjes zijn gemaakt voor de groepen 6 t/m 8.

U kunt de boekjes bestellen via de webshop: /webshop
Leerroute 2

Snappet heeft aparte lesplannen voor leerroute 2 en 3 gemaakt die aansluiten bij de doelenlijsten van SLO. Voor elk leerjaar is een lessenplan passend bij de leerroute beschikbaar, bijvoorbeeld 'SLO leerroute 2- groep 6'.


Leerroute 2 is voor leerlingen die niveau 1F in het vervolgonderwijs kunnen halen. Dit zijn leerlingen die doorstromen naar VMBO-B.

Deze leerlingen krijgen 2 of 3 instructielessen per week. Op de dagen dat de leerlingen geen instructie volgen, hebben ze tijd voor extra inoefening en herhaling van de aangeboden leerdoelen.

De leerroutes zijn beschikbaar voor groep 6, 7 en 8.

Voor leerroute 2 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen.


U kunt de boekjes bestellen via de webshop: /webshop

Leerroute 3

Leerroute 3 is voor leerlingen die niveau 1F niet halen, maar wel een flink stuk op weg zijn. Voor hen zijn doelen gekozen om een soepele doorgang naar het praktijkonderwijs mogelijk te maken. De doelen zijn basaler en meer op het handelen gericht.


Deze leerlingen krijgen 2 of 3 instructielessen per week. Op de dagen dat de leerlingen geen instructie volgen, hebben ze tijd voor extra inoefening en herhaling van de aangeboden leerdoelen.

De leerroutes zijn beschikbaar voor groep 6, 7 en 8.

Voor leerroute 3 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen.


U kunt de boekjes bestellen via de webshop: /webshopRekenen leerroute 2 leerlijn

De leerlijn rekenen bestaat uit 21 rekendomeinen. Per domein zie je de doelen die moeten worden aangeboden. De leerlijn SLO leerroute 2 is gemaakt voor groep 6 t/m 8. Je biedt de leerroute aan vanaf groep 6. De kleuren per doel geven aan in welke groep ze aangeboden worden. De doelen die een grijze kleur hebben zijn de belangrijkste leerdoelen volgens Snappet. Alle doelen zijn in de ik-vorm geformuleerd.

Dit document wordt in een pdf-bestand verstuurd.

U kunt de leerlijn bestellen via de webshop: /webshop
Rekenen leerroute 3 leerlijn

De leerlijn rekenen bestaat uit 21 rekendomeinen. Per domein zie je de doelen die moeten worden aangeboden. De leerlijn SLO leerroute 3 is gemaakt voor groep 6 t/m 8. Je biedt de leerroute aan vanaf groep 6. De kleuren per doel geven aan in welke groep ze aangeboden worden. De doelen die een grijze kleur hebben zijn de belangrijkste leerdoelen volgens Snappet. Alle doelen zijn in de ik-vorm geformuleerd.

Dit document wordt in een pdf-bestand verstuurd.

Ik vraag voor dit document €20,00 excl. BTW.

U kunt de leerlijn bestellen via de webshop: /webshop