Snappet rapport leerling

Leerlingen kunnen via het rapport dit document invullen. Ze krijgen hierdoor meer inzicht en weten precies aan welk domein ze het beste kunnen werken. Het is leerlinggestuurd. Het motiveert leerlingen om te gaan oefenen op doelen waar ze nog niet genoeg in gegroeid zijn. Wat is je doel? Alle doelen op oranje/geel/groen krijgen! Hoe bereik je dit? Wat heb je nodig?

Rekenen

Spelling

Training op maat van een Snappet expert?