Snappet Spellingkaartjes groep 7

37 spellingdoelen uitgewerkt op A5 kaartjes. Het zijn de doelen van groep 7. Aangezien hier wel veel werk heeft gezeten, vraag ik een vergoeding van €10,00 excl. BTW.

Mocht je de kaartjes willen ontvangen, stuur dan een mail (mhsoullie@gmail.com).





Voorbeelden:


Dictee Spelling Cito 7

Deze kaartjes kun je gebruiken om de leerlingen te laten oefenen met spelling. Je kunt voor meerdere werkvormen kiezen:

Cooperatieve werkvormen spelling.pdf

Je ziet bij ieder dictee de categorie van Cito en het doelnummer van Snappet staan. Als een leerling na het dictee ervaart dat er teveel fouten worden gemaakt kan de leerling de categorie op Snappet extra oefenen.