Uitleg letters achter de doelen

A= Leerroute 3 (Alle leerlingen)

B= Leerroute 2 (Alle leerlingen met uitzondering van leerlingen die leerroute 3 krijgen aangeboden.)

C= Leerroute 1 en 1F (Alle leerlingen met uitzondering van leerlingen die leerroute 2 of 3 krijgen aangeboden.)

D= 1S (Alle leerlingen met uitzondering van die route 1, 1F, 2 of 3 krijgen aangeboden.)

E= Extra doelen voor de betere rekenaars

Uitleg leerroutes

Leerroute 1 (VMBO tl/ gl en hoger)

Leerroute 2 (VMBO bb/kb)

Leerroute 3 (PrO en VSO arbeid)Leerroute 2


Snappet heeft aparte lesplannen voor leerroute 2 en 3 gemaakt die aansluiten bij de doelenlijsten van SLO. Voor elk leerjaar is een lessenplan passend bij de leerroute beschikbaar, bijvoorbeeld 'SLO leerroute 2- groep 6'.


Leerroute 2 is voor leerlingen die niveau 1F in het vervolgonderwijs kunnen halen. Dit zijn leerlingen die doorstromen naar VMBO-B.

Deze leerlingen krijgen 2 of 3 instructielessen per week. Op de dagen dat de leerlingen geen instructie volgen, hebben ze tijd voor extra inoefening en herhaling van de aangeboden leerdoelen.

De leerroutes zijn beschikbaar voor groep 6, 7 en 8.

Voor leerroute 2 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen.


Kosten: €10,00 per deel (excl. BTW). Mail naar mhsoullie@gmail.comLeerroute 3


Leerroute 3 is voor leerlingen die niveau 1F niet halen, maar wel een flink stuk op weg zijn. Voor hen zijn doelen gekozen om een soepele doorgang naar het praktijkonderwijs mogelijk te maken. De doelen zijn basaler en meer op het handelen gericht.


Deze leerlingen krijgen 2 of 3 instructielessen per week. Op de dagen dat de leerlingen geen instructie volgen, hebben ze tijd voor extra inoefening en herhaling van de aangeboden leerdoelen.

De leerroutes zijn beschikbaar voor groep 6, 7 en 8.

Voor leerroute 3 heb ik boekjes voor de leerlingen gemaakt zodat ze zelf bij kunnen houden welke vaardigheidsscore ze per leerdoel halen.


Kosten: €10,00 per deel (excl. BTW). Mail naar mhsoullie@gmail.com