Rekenen met de vertaalcirkel

De vertaalcirkel
Bij (realistisch) rekenen gaat het
steeds om de relatie tussen sommen
en de realiteit. Bij elke contextopgave
gaat het er om een scherp beeld op te
bouwen van de situatie. Die opbouw
gebeurt via diverse vertalingen. Op
grond van zo’n scherp beeld kun je
de situatie in een bewerking (som)
weergeven. Het antwoord moet weer
worden vertaald naar de realiteit / de
context.
Wat er dus steeds gebeurt is het volgende

• omzetten van een praktisch probleem
(contextopgave) naar een bewerking
• het uitvoeren van de bewerking(en)
• de terugkoppeling van het resultaat
van de bewerking(en) naar het oorspronkelijke
probleem (Volgens Bartjens jaargang 31 2011/2012 nr. 2)

Rekenprobleem 1


Rekenprobleem 1.pdf

Rekenprobleem 2


Rekenprobleem 2.pdf