Leerlijn gewicht

1F:doelen

  • Ik kan kilogrammen omrekenen in gram en omgekeerd.
  • Ik begrijp wat een gewichtsmaat met een komma betekent (zoals 0,423 kg= 423 gram).

1S doel:

  • Ik weet dat een ton= 1000kg en ik kan hiermee rekenen.

Snappetdoelen:

   


Handelingswijzers:


Gewichtsmaten.pdf


Uitlegvideo's:

Ezelsbruggetje voor het onthouden van de maten: www.youtube.com/watch?v=wpYpC1UKCyg

Gewicht omrekenen met komma's: www.rekenen-oefenen.nl/videos/maten/gewichtsmaten/gewichtmaten-met-komma-1