Snappettraining Analyseren...en dan?

Voor wie?
- voor schoolteams,
- IB- netwerken
- Voor besturen met een een academie.


Doel?
Na deze training kun je een goede analyse maken op op groepsniveau en weet je hoe je op een gedifferentieerde manier kunt handelen naar aanleiding van de groepsanalyse.

Wat komt er aan bod?

- Aflezen van de schoolanalyse;
- Aflezen van de klassenanalyse;
- Aflezen van de leerlinganalyse;
- Klaarzetten van relevante doelen in de werkpakketten;
- Aflezen van de gegevens uit het rapport;
- Relevante doelen vanuit het rapport inzetten;
- Zorgleerlingen en leerroutes

Duur?

2 uur

Deze training wordt op locatie of online gegeven.

Kosten?

Online: €525,00 (excl. BTW)
Op locatie: excl. reis- en benzinekosten en BTW: €495,00