Voor wie?
- voor schoolteams,
- IB- netwerken
- Voor besturen met een een academie.


Doel?
Na deze training kun je een goede analyse maken op school-, klassen- en leerlingniveau en heb je de tools om na de analyse op een goede manier te handelen.


Wat komt er aan bod?

- Gedifferentieerd aanbieden van de les;
- Aflezen van de schoolanalyse;
- Aflezen van de klassenanalyse;
- Aflezen van de leerlinganalyse;
- Goed wegzetten van de werkpakketten;
- Snappet versus CITO/BOOM/IEP;
- Zorgleerlingen en leerroutes


Duur?

2 uur

Deze training wordt op locatie of online gegeven.

Aanvraag offerte Snappet verdiepingstraining